Apie mus  
 

Ar gali melagingas liudijimas ne baudžiamojoje byloje užtraukti baudžiamąją atsakomybę?

   Taip
   Ne
   Gali tik Lietuvoje
   Gali Lietuvoje ir Afrikoje
   Seimas užtraukti bent ką gali

  
Rezultatai

Teisės Magistrų Klubas „ILEX“ įkurtas 1997 metų spalio mėn. 20 d. . Klubas yra savanoriška nepriklausoma nuožinybų teisės magistrų visuomaninė organizacija. Klubo veikla grindžiama teisingumo, bendražmogiškųjų vertybių prioriteto, viešumo, savivaldos ir kitais demokratiniais principais, papročiais ir tradicijomis.

Klubas „ILEX“ vienija teisininkus turinčius ne žemesnį kaip magistro laipsnį. Klubo veikla vystoma dvejomis pagrindinėmis kryptimis: 1. klubo narių profesinės kvalifikacijos ugdymas, rūpinimasis dvasiniu tobulėjimu; 2. aktyvus prisidėjimas prie suverenios teisinės Lietuvos valstybės formavimo, teisės mokslo ir praktikos ryšių stiprinimas.

Klubas išsako savo nuomonę aktualiais teisiniais klausimais, teikia argumentuotas išvadas bei pasiūlymus savo iniciatyva ir atsakant į gautus paklausimus, dėl teisės aktų kokybės. Rengia diskusijas aktualiais teisiniais klausimais, organizuoja seminarus, konferencijas, žinių konkusus, dalyvauja kitų organizacijų organizuojamose renginiuose.

Klubas “ILEX” demokratiška organizacija, kurioje vidaus tvarka nustatyta įstatuose, tačiau išskirtinis tvarkos bruožas yra tai, kad viskas paliekama spręsti klubo nariui vadovaujantis savo morale ir sąmone. Todėl yra negalimi formaliai teisėti sprendimai, kas yra būdinga aibėje įvairių įstaigų. Klubo narys visų pirma turi sutarti su savo sąžine ir vadovautis ne tik teisės bet ir moralės normomis, turi būti moraliai tvirtas, kad galėtų išsakyti savo nuomonę ir argumentus, ginti savo įsitikinimus, nepasiduodamas neigiamam poveikiui ir spaudimui.

Klubas veikia respublikos mastu, kaip vieninga organizacija neįsteigusi regioninių autonominių skyrių. Norint įstoti į klubą reikia turėti teisės magistro laipsnį, trijų klubo narių rekomendacijas, sugebėti paaiškinti savo noro įstoti į klubą motyvus. Naujus narius į klubą priima klubo valdyba, kuri yra nuolat veikiantis klubo valdymo organas. Aukščiausias klubo valdymo organas yra visuotinis susirinkimas.

Išskirtinis klubo bruožas – ši visuomeninė organizacija nė karto neprašė materialinės paramos iš valstybės.
sprendimas "inmedia"